Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard Geldend van 01-12-2015 t/m 31-12-2018

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard

Geldend van 01-12-2015 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Smidsweg 20 a
3273 LK Westmaas
Postadres
Telefoon (0186) 57 25 86 (algemeen)
Fax (0186) 57 40 52
Internet https://www.radhw.nl (algemeen)
E-mail info@radhw.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
Archiefzorgdrager Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Natuur en milieu | Afval,
Natuur en milieu | Stoffen

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2010 Gemeente Binnenmaas
01-01-2010 Gemeente Cromstrijen
01-01-2010 Gemeente Korendijk
01-01-2010 Gemeente Oud-Beijerland
01-01-2010 Gemeente Strijen

Doel

De RAD heeft tot taak zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, grove huishoudelijke afvalstoffen, groente- fruit- en tuinafval en van andere bestandddelen van huishoudelijke afvalstoffen die in de provinciale milieuverordening worden aangewezen en zorg te dragen voor de verwerking van deze afvalstoffen. Tevens heeft de RAD de zorg voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen. Aan de RAD kunnen ook andere taken op het terrein van de milieuwetgeving worden overgedragen, welke daartoe door de besturen van de deelnemende gemeenten bij eensluidend besluit worden aangewezen. Ten behoeve van de uitvoering van deze taken komen aan het bestuur van de RAD alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toe als die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen zijn of worden toegekend, zulks met uitzondering van de bevoegdheid andere belastingen te heffen dan de rechten bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, van de Gemeentewet, de rechten waarvan de heffing krachtens andere wetten dan de Gemeentewet geschiedt en de belasting, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. Tot de bevoegdheden behoort in elk geval de bevoegdheid tot het vaststellen van de verordening als bedoeld in artikel 10.10 van de Wet milieubeheer.

Financieel

KvK-nummer 53504054

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (1):

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina