Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Geldend van 12-02-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Geldend van 12-02-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsplein 1 b
3431 LZ Nieuwegein
Postadres Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein
Telefoon (030) 70 22 300 (algemeen)
Internet https://www.wil-lekstroom.nl (algemeen)
E-mail info@wil-lekstroom.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Nieuwegein
Archiefzorgdrager Werk en Inkomen Lekstroom

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
12-02-2016 Gemeente Houten
12-02-2016 Gemeente IJsselstein
12-02-2016 Gemeente Lopik
12-02-2016 Gemeente Nieuwegein
12-02-2016 Gemeente Vianen

Doel

De dienst behartigt de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de wetten waarvan de uitvoering is overgedragen aan de dienst. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering.

Grondslagen

Instellingsbesluiten (1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-6369.html
Wettelijke voorschriften (2) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werk en Inkomen Lekstroom
Afkorting WIL
Bezoekadres Stadsplein 1 b
3431 LZ Nieuwegein
Postadres Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein
Telefoon (030) 70 22 300 (algemeen)
Internet https://www.wil-lekstroom.nl (algemeen)
E-mail info@wil-lekstroom.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina