Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

Adresgegevens

Bezoekadres Parkweg 5
8161 CK Epe
Postadres Postbus 280
8160 AG Epe
Telefoon (055) 580 22 22 (algemeen)
Internet https://www.tribuut.nl (algemeen)
E-mail info@tribuut.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Tribuut belastingsamenwerking
Archiefzorgdrager Tribuut belastingsamenwerking

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2016 Gemeente Apeldoorn
01-01-2016 Gemeente Epe
01-01-2016 Gemeente Lochem
01-01-2016 Gemeente Voorst
01-01-2016 Gemeente Zutphen

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van: a. de heffing en invordering van belastingen en rechten; b. de uitvoering van kwijtschelding; c. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Financieel

Organisatiecode 0860

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Tribuut belastingsamenwerking
Datum van oprichting 01-01-2016
Bezoekadres Parkweg 5
8161 CK Epe
Postadres Postbus 280
8160 AG Epe
Telefoon (055) 580 22 22 (algemeen)
Internet https://www.tribuut.nl (algemeen)
E-mail info@tribuut.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina