Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam Geldend van 15-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-05-2020
Geldend van 15-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Meent 2
5664 GC Geldrop
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10101
5660 GA  Geldrop
Telefoon (040) 289 38 93 (gemeente Geldrop-Mierlo)
Internet https://www.geldrop-mierlo.nl (gemeente Geldrop-Mierlo)
E-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl (gemeente Geldrop-Mierlo)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Plusteam
Archiefzorgdrager Plusteam
Beleidsterreinen zorg en gezondheid | jeugdzorg,
zorg en gezondheid | ouderenzorg

Functies

Manager/coördinator PlusTeam Ans van der Velden-Coolen

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
20-11-2014 Gemeente Geldrop-Mierlo
20-11-2014 Gemeente Waalre

Doel

Het openbaar lichaam behartigt op een adequate, effectieve en efficiënte wijze de belangen van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsgebied door het op een kwalitatief hoogwaardige wijze verrichten van uitvoeringstaken en het verlenen van ondersteuning op het terrein van de jeugdhulp in het kader waarvan de gemeente op grond van artikel 1.3 tweede lid van de Jeugdwet gehouden is voorzieningen en maatregelen te treffen alsmede op het terrein van maatschappelijke ondersteuning in het kader waarvan de gemeente op grond van artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gehouden is maatwerkvoorzieningen te treffen.

Financieel

Organisatiecode 0849
KvK-nummer 61974528

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Plusteam
Afkorting PT
Datum van oprichting 20-11-2014
Bezoekadres De Meent 2
5664 GC Geldrop
Postadres Postbus 10101
5660 GA  Geldrop
Telefoon (040) 289 38 93 (gemeente Geldrop-Mierlo)
Internet https://www.geldrop-mierlo.nl (gemeente Geldrop-Mierlo)
E-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl (gemeente Geldrop-Mierlo)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina