Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam Geldend van 15-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam

Geldend van 15-07-2016 t/m heden

gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam

Adresgegevens

Bezoekadres Dwarsstraat 70
5666 BE Geldrop
Postadres Postbus 10101
5660 GA  Geldrop
Telefoon (040) 289 38 93 (gemeente Geldrop-Mierlo)
E-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl (gemeente Geldrop-Mierlo)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Plusteam
Archiefzorgdrager Plusteam
Beleidsterreinen Zorg en gezondheid | Jongeren,
Zorg en gezondheid | Ouderen

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
20-11-2014 Gemeente Geldrop-Mierlo
20-11-2014 Gemeente Waalre

Doel

Het openbaar lichaam behartigt op een adequate, effectieve en efficiënte wijze de belangen van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsgebied door het op een kwalitatief hoogwaardige wijze verrichten van uitvoeringstaken en het verlenen van ondersteuning op het terrein van de jeugdhulp in het kader waarvan de gemeente op grond van artikel 1.3 tweede lid van de Jeugdwet gehouden is voorzieningen en maatregelen te treffen alsmede op het terrein van maatschappelijke ondersteuning in het kader waarvan de gemeente op grond van artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gehouden is maatwerkvoorzieningen te treffen.

Financieel

Organisatiecode 0849
KvK-nummer 61974528

Functies

Manager/coördinator PlusTeam Ans van der Velden-Coolen

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Plusteam
Afkorting PT
Datum van oprichting 20-11-2014
Bezoekadres Dwarsstraat 70
5666 BE Geldrop
Postadres Postbus 10101
5660 GA  Geldrop
Telefoon (040) 289 38 93 (gemeente Geldrop-Mierlo)
E-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl (gemeente Geldrop-Mierlo)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina