Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten Geldend van 09-12-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Geldend van 09-12-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres
E-mail info@peelgemeenten.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Deurne
Archiefzorgdrager Peelgemeenten

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
09-12-2016 Gemeente Asten
09-12-2016 Gemeente Deurne
09-12-2016 Gemeente Gemert-Bakel
09-12-2016 Gemeente Laarbeek
09-12-2016 Gemeente Someren

Doel

De colleges treffen deze regeling ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemende gemeenten. De colleges richten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op in de vorm van een openbaar lichaam voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van Wmo, Jeugd en BMS, dragen tezamen zorg voor de besturing ervan en houden daarbij rekening met de bevoegdhedenverdeling over de gemeentelijke organen en de zelfstandigheid van ieder van de deelnemende gemeenten.

Financieel

Organisatiecode 0877

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183024.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67821.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Peelgemeenten
Bezoekadres
Postadres
E-mail info@peelgemeenten.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina