Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Borne (Borne)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 13-01-2021 Op 13-01-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-01-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rheineplein 1
7622 DG BORNE
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 200
7620 AE BORNE
Telefoon (074) 265 86 86 (algemeen)
Internet http://www.borne.nl (algemeen)
E-mail info@borne.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 26,2 km2
Aantal inwoners 23124
Inwoners per km2 882
Plaatsen binnen deze gemeente Borne, Hertme, Zenderen

Functies

Burgemeester Dhr. J.H.R. Pierik (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. H.B. van den Berg (Borne-Nu),
Dhr. B.J.B. Oude Lansink (CDA),
Dhr. E.W.J Janssen (D66),
Dhr. M de Boer (GB'90),
Dhr. J. de Vries (Groenlinks-PvdA),
Dhr. T.H.G.M. Verreussel (SP),
Mw. A. Jacobs (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H.W. Mulder (CDA)
Raadsgriffier Mw. S. Morsink BA
Raadslid Dhr. A. Lammers (Borne-Nu),
Dhr. H.B. van den Berg (Borne-Nu),
Dhr. B.H. Slotman (CDA),
Dhr. B.J.B. Oude Lansink (CDA),
Dhr. H.H.M. Lucas (CDA),
Dhr. H.J.M. Schothuis (CDA),
Mw. B.A.J. ter Braak (CDA),
Dhr. E.W.J Janssen (D66),
Dhr. M de Boer (GB'90),
Dhr. R.P. Tip (GB'90),
Mw. K.M. Scholten (GB'90),
Dhr. J. de Vries (Groenlinks-PvdA),
Dhr. T.H.G.M. Verreussel (SP),
Mw. M.G.H. Visser (SP),
B. de Groot (VVD),
Dhr. J.A.C.M. van Helvert (VVD),
Mw. A. Jacobs (VVD)
Secretaris Mw. S. ter Koele
Wethouder Dhr. M.J. Velten (Borne-Nu),
Dhr. A. Spekschoor (CDA),
Dhr. H.W. Mulder (CDA),
Dhr. M.J.R. Kotteman (GB'90)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
GB'90 3
VVD 3
SP 2
Borne-Nu 2
Groenlinks-PvdA 1
D66 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)