Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel Geldend van 29-06-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Geldend van 29-06-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 50
7311 NZ Apeldoorn
Postadres Postbus 971
7301 BE Apeldoorn
Telefoon (055) 580 1705 (algemeen)
Internet https://www.odveluweijssel.nl (algemeen)
E-mail info@ovij.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Provincie Gelderland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Beleidsterreinen Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
28-11-2012 Gemeente Apeldoorn
28-11-2012 Gemeente Brummen
28-11-2012 Gemeente Epe
28-11-2012 Gemeente Voorst
28-11-2012 Provincie Gelderland

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Financieel

Organisatiecode 0786
KvK-nummer 56677936

Grondslagen

Instellingsbesluiten (5) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR607931/CVDR607931_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-3387.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6110.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34186.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-7707.html
Wettelijke voorschriften (5) Gemeentewet
Waterschapswet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet waardering onroerende zaken

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Afkorting OVIJ
Bezoekadres Stationsplein 50
7311 NZ Apeldoorn
Postadres Postbus 971
7301 BE Apeldoorn
Telefoon (055) 580 1705 (algemeen)
Internet https://www.odveluweijssel.nl (algemeen)
E-mail info@ovij.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina