Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst de Vallei Geldend van 31-03-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst de Vallei

Geldend van 31-03-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 9024
6710 HM Ede
Telefoon (088) 116 99 00 (algemeen)
Internet https://www.oddevallei.nl (algemeen)
E-mail info@oddevallei.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst de Vallei
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst de Vallei

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
14-11-2012 Gemeente Barneveld
14-11-2012 Gemeente Ede
14-11-2012 Gemeente Nijkerk
14-11-2012 Gemeente Scherpenzeel
14-11-2012 Gemeente Wageningen
14-11-2012 Provincie Gelderland

Doel

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Financieel

Organisatiecode 0787

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst de Vallei
Afkorting OddV
Bezoekadres
Postadres Postbus 9024
6710 HM Ede
Telefoon (088) 116 99 00 (algemeen)
Internet https://www.oddevallei.nl (algemeen)
E-mail info@oddevallei.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina