Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst de Vallei Geldend van 31-03-2016 t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst de Vallei

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-07-2020
Geldend van 31-03-2016 t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Postadres Postbus 9024
6710 HM Ede
Telefoon (088) 116 99 00 (algemeen)
Internet https://www.oddevallei.nl (algemeen)
https://www.oddevallei.nl/contact (contact)
E-mail info@oddevallei.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst de Vallei
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst de Vallei

Bevoegdheden

Artikel 8 Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat en volmacht aan het openbaar lichaam.

Artikel 9 beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het aangaan van geldleningen, waaronder begrepen het aangaan van rekening courant-verhoudingen met een hoger gezamenlijk maximum dan € 500.000,-;

b. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

c. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

d. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

e. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

f. het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon, met uitzondering van het oprichten van en het deelnemen in beroepsverenigingen binnen de uitvoeringsdiensten;

g. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
14-11-2012 Gemeente Barneveld College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Ede College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Scherpenzeel College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Gemeente Wageningen College van burgemeester en wethouders
14-11-2012 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten

Doel

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Financieel

Organisatiecode 0787
KvK-nummer 56714297

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst de Vallei
Afkorting OddV
Datum van oprichting 14-11-2012
Postadres Postbus 9024
6710 HM Ede
Telefoon (088) 116 99 00 (algemeen)
Internet https://www.oddevallei.nl (algemeen)
https://www.oddevallei.nl/contact (contact)
E-mail info@oddevallei.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina