Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland Geldend van 31-03-2016 t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Geldend van 31-03-2016 t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 6267
4000 HG Tiel
Telefoon (0344) 57 93 14 (algemeen)
Internet https://www.odrivierenland.nl (algemeen)
https://www.odrivierenland.nl/contact (contact)
E-mail info@odrivierenland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder openbaar lichaam Omgevingsdienst Rivierenland
Archiefzorgdrager openbaar lichaam Omgevingsdienst Rivierenland
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Artikel 8. Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam.

Artikel 9. Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;

f. commerciƫle dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
24-10-2012 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Geldermalsen College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Lingewaal College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Neerijnen College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders
24-10-2012 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten

Doel

De regeling is getroffen ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Financieel

Organisatiecode 0780
KvK-nummer 56452500

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (5):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan openbaar lichaam Omgevingsdienst Rivierenland
Afkorting ODR
Datum van oprichting 24-10-2012
Bezoekadres J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postadres Postbus 6267
4000 HG Tiel
Telefoon (0344) 57 93 14 (algemeen)
Internet https://www.odrivierenland.nl (algemeen)
https://www.odrivierenland.nl/contact (contact)
E-mail info@odrivierenland.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina