Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland Geldend van 31-03-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Geldend van 31-03-2016 t/m heden

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Adresgegevens

Bezoekadres Burg. van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postadres Postbus 6267
4000 HG Tiel
Telefoon (0344) 579 314 (algemeen)
Internet https://www.odrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@odrivierenland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Rivierenland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Rivierenland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Provincies,
Huisvesting | Bouwen en verbouwen,
Natuur en milieu | Afval,
Natuur en milieu | Bodem,
Natuur en milieu | Energie,
Natuur en milieu | Geluid,
Natuur en milieu | Lucht,
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer,
Natuur en milieu | Stoffen,
Natuur en milieu | Water,
Ruimte en infrastructuur | Netwerken,
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening,
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Bevoegdheden

Zie artikel 4 tot en met 10 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
24-10-2012 Gemeente Buren
24-10-2012 Gemeente Culemborg
24-10-2012 Gemeente Geldermalsen
24-10-2012 Gemeente Lingewaal
24-10-2012 Gemeente Maasdriel
24-10-2012 Gemeente Neder-Betuwe
24-10-2012 Gemeente Neerijnen
24-10-2012 Gemeente Tiel
24-10-2012 Gemeente West Maas en Waal
24-10-2012 Gemeente Zaltbommel
24-10-2012 Provincie Gelderland

Doel

De regeling is getroffen ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Financieel

Organisatiecode 0780
KvK-nummer 56452500

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (6):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Rivierenland
Afkorting ODR
Datum van oprichting 24-10-2012
Bezoekadres Burg. van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postadres Postbus 6267
4000 HG Tiel
Telefoon (0344) 579 314 (algemeen)
Internet https://www.odrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@odrivierenland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina