Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Omgevingsdienst IJsselland

Regionaal samenwerkingsorgaan

Adresgegevens

Bezoekadres Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 40252
8004 DG Zwolle
Telefoon (088) 525 10 50 (algemeen)
Internet https://www.odijsselland.nl (algemeen)
https://www.odijsselland.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@odijsselland.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam OD IJsselland
Datum van oprichting 05-01-2017

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)