Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland Geldend van 05-01-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland

Geldend van 05-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 40252
8004 DG Zwolle
Telefoon (088) 525 10 50 (algemeen)
Internet https://www.odijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@odijsselland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst IJsselland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst IJsselland

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie
05-01-2017 Gemeente Dalfsen
05-01-2017 Gemeente Deventer
05-01-2017 Gemeente Hardenberg
05-01-2017 Gemeente Kampen
05-01-2017 Gemeente Olst-Wijhe
05-01-2017 Gemeente Ommen
05-01-2017 Gemeente Raalte
05-01-2017 Gemeente Staphorst
05-01-2017 Gemeente Steenwijkerland
05-01-2017 Gemeente Zwartewaterland
05-01-2017 Gemeente Zwolle
05-01-2017 Provincie Overijssel

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de fysieke leefomgeving en ziet op de vergunningverlening, het toezicht op de naleving en de handhaving van de voorschriften zoals opgenomen in de relevante regelgeving, voor zover de bevoegdheid daartoe de deelnemer toekomt en voor zover deze aan de Omgevingsdienst IJsselland is gemandateerd.

Financieel

Organisatiecode 0881

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst IJsselland
Bezoekadres Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 40252
8004 DG Zwolle
Telefoon (088) 525 10 50 (algemeen)
Internet https://www.odijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@odijsselland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina