Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland Geldend van 05-01-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-01-2020
Geldend van 05-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 40252
8004 DG Zwolle
Telefoon (088) 525 10 50 (algemeen)
Internet https://www.odijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@odijsselland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst IJsselland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst IJsselland

Bevoegdheden

Artikel 9 Bevoegdheden

  1. Aan het algemeen en dagelijks bestuur noch de directeur worden bevoegdheden overgedragen door de deelnemers.

  2. Voor de uitvoering van zowel de basistaken als de facultatieve taken wordt bij separaat besluit door de colleges mandaat verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland.

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
05-01-2017 Gemeente Dalfsen College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Deventer College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Hardenberg College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Kampen College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Olst-Wijhe College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Ommen College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Raalte College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Staphorst College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Steenwijkerland College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Zwartewaterland College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Gemeente Zwolle College van burgemeester en wethouders
05-01-2017 Provincie Overijssel Gedeputeerde staten

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de fysieke leefomgeving en ziet op de vergunningverlening, het toezicht op de naleving en de handhaving van de voorschriften zoals opgenomen in de relevante regelgeving, voor zover de bevoegdheid daartoe de deelnemer toekomt en voor zover deze aan de Omgevingsdienst IJsselland is gemandateerd.

Financieel

Organisatiecode 0881
KvK-nummer 68066805

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst IJsselland
Afkorting ODIJ
Datum van oprichting 05-01-2017
Bezoekadres Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 40252
8004 DG Zwolle
Telefoon (088) 525 10 50 (algemeen)
Internet https://www.odijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@odijsselland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina