Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Rading 1
1231 KB Loosdrecht
Postadres Postbus 241
1200 AE Hilversum
Telefoon (035) 655 91 94 (algemeen)
Internet http://www.belastingensww.nl (algemeen)
E-mail info@belastingensww.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeente Weesp
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking SWW-gemeenten

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2016 Gemeente Stichtse Vecht
01-01-2016 Gemeente Weesp
01-01-2016 Gemeente Wijdemeren

Doel

De regeling wordt getroffen ter uitvoering van de belangen van de deelnemers op het gebied van: a. de heffing en invordering van belastingen; b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers.

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weesp/CVDR606438/CVDR606438_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-28671.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-75585.html
Wettelijke voorschriften (4) Artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet
Artikel 30, achtste lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking SWW-gemeenten
Alternatieve naam Belastingen SWW
Bezoekadres Rading 1
1231 KB Loosdrecht
Postadres Postbus 241
1200 AE Hilversum
Telefoon (035) 655 91 94 (algemeen)
Internet http://www.belastingensww.nl (algemeen)
E-mail info@belastingensww.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina