Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland

Adresgegevens

Bezoekadres Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Postadres Postbus 45
2800 AA Gouda
Telefoon (088) 54 50 000 (algemeen)
Internet https://www.odmh.nl (algemeen)
E-mail info@odmh.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Midden-Holland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Midden-Holland

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
18-04-2012 Gemeente Alphen aan den Rijn
18-04-2012 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
18-04-2012 Gemeente Gouda
18-04-2012 Gemeente Krimpenerwaard
18-04-2012 Gemeente Waddinxveen
18-04-2012 Gemeente Zuidplas
18-04-2012 Provincie Zuid-Holland

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van Gedeputeerde Staten en bestuursorganen van de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 4, eerste lid, onder b genoemde wetten.

Financieel

Organisatiecode 0713

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Midden-Holland
Afkorting ODMH
Datum van oprichting 18-04-2012
Bezoekadres Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Postadres Postbus 45
2800 AA Gouda
Telefoon (088) 54 50 000 (algemeen)
Internet https://www.odmh.nl (algemeen)
E-mail info@odmh.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina