Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Lloydsweg 17
9641 KJ Veendam
Postadres Postbus 97
9640 AB Veendam
Telefoon (0598) 788 000 (algemeen)
Internet https://od-groningen.nl (algemeen)
E-mail info@od-groningen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Provincie Groningen
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Groningen
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Economie | Bouwnijverheid
Economie | Handel
Economie | Industrie
Economie | Ondernemen
Economie | Toerisme
Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Huisvesting | Huren en verhuren
Huisvesting | Kopen en verkopen
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Openbare orde en veiligheid | Rampen
Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Verkeer | Spoor
Verkeer | Water
Verkeer | Weg

Bevoegdheden

De Omgevingsdienst Groningen heeft bepaalde bevoegdheden en taken gekregen. Die zijn te vinden in het Basistakenpakket. Naast het Basistakenpakket kan de Omgevingsdienst Groningen ook alle milieutaken uitvoeren op verzoek van een deelnemer. Dit is het Milieutakenpakket. Naast het Basistakenpakket en Milieutakenpakket, kan de omgevingsdienst alle Wabo-taken uitvoeren op verzoek van een deelnemer. Dit is het Wabo-takenpakket. Verder zijn er nog taken en bevoegdheden te vinden in het BRZO-takenpakket. Zie de artikelen 4 tot en met 7 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie
01-05-2013 Gemeente Appingedam
01-05-2013 Gemeente Bedum
01-05-2013 Gemeente Bellingwedde
01-05-2013 Gemeente De Marne
01-05-2013 Gemeente Delfzijl
01-05-2013 Gemeente Eemsmond
01-05-2013 Gemeente Groningen
01-05-2013 Gemeente Grootegast
01-05-2013 Gemeente Haren
01-05-2013 Gemeente Leek
01-05-2013 Gemeente Loppersum
01-05-2013 Gemeente Marum
01-05-2013 Gemeente Midden-Groningen
01-05-2013 Gemeente Oldambt
01-05-2013 Gemeente Pekela
01-05-2013 Gemeente Stadskanaal
01-05-2013 Gemeente Ten Boer
01-05-2013 Gemeente Veendam
01-05-2013 Gemeente Vlagtwedde
01-05-2013 Gemeente Winsum
01-05-2013 Gemeente Zuidhorn
01-05-2013 Provincie Groningen

Doel

De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren.

Financieel

Organisatiecode 0721
KvK-nummer 58407308

Grondslagen

Instellingsbesluiten (5) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20(Gr)/305146/305146_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR415221/CVDR415221_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Ten%20Boer/282395/282395_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ten%20Boer/CVDR297947/CVDR297947_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14859.html
Wettelijke voorschriften (8) Algemene wet bestuursrecht
Archiefwet 1995
Gemeentewet
Provinciewet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet Milieubeheer
Woningwet

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Groningen
Afkorting ODG
Bezoekadres Lloydsweg 17
9641 KJ Veendam
Postadres Postbus 97
9640 AB Veendam
Telefoon (0598) 788 000 (algemeen)
Internet https://od-groningen.nl (algemeen)
E-mail info@od-groningen.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina