Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Adresgegevens

Bezoekadres Verbindingsweg 38
2988 CE Ridderkerk
Postadres Postbus 4010
2980 GA Ridderkerk
Telefoon (0180) 2000 30 (algemeen)
Internet http://www.nieuwreijerwaard.eu (algemeen)
E-mail info@nieuwreijerwaard.eu (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Nieuw Reijerwaard
Archiefzorgdrager Nieuw Reijerwaard

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2012 Gemeente Barendrecht
01-01-2012 Gemeente Ridderkerk
01-01-2012 Gemeente Rotterdam

Doel

De GR Nieuw Reijerwaard heeft tot doel casu quo als belang het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van minimaal 90 hectare bedrijventerrein op de locatie Nieuw Reijerwaard met de daarbij horende ontsluiting en het daarbij horende groen.

Financieel

Organisatiecode 0776

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Nieuw Reijerwaard
Datum van oprichting 01-01-2012
Bezoekadres Verbindingsweg 38
2988 CE Ridderkerk
Postadres Postbus 4010
2980 GA Ridderkerk
Telefoon (0180) 2000 30 (algemeen)
Internet http://www.nieuwreijerwaard.eu (algemeen)
E-mail info@nieuwreijerwaard.eu (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina