Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel Geldend van 13-11-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel

Geldend van 13-11-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
5281 AT Boxtel
Postadres Postbus 10.000
5280 DA Boxtel
Telefoon (0411) 65 59 11 (Boxtel)
(073) 553 11 11 (Sint-Michielsgestel)
Internet http://www.mijngemeentedichtbij.nl (algemeen)
E-mail info@mijngemeentedichtbij.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Boxtel
Archiefzorgdrager MijnGemeenteDichtbij

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2015 Gemeente Boxtel
01-07-2015 Gemeente Sint-Michielsgestel

Doel

Doel van de Regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de samenwerkingsorganisatie van de door de deelnemers opgedragen taken.

Financieel

Organisatiecode 0853
KvK-nummer 64401588

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Boxtel/369288/369288_2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-107091.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-15231.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-40667.html
Wettelijke voorschriften (3) Algemene wet bestuursrecht
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan MijnGemeenteDichtbij
Bezoekadres Markt 1
5281 AT Boxtel
Postadres Postbus 10.000
5280 DA Boxtel
Telefoon (0411) 65 59 11 (Boxtel)
(073) 553 11 11 (Sint-Michielsgestel)
Internet http://www.mijngemeentedichtbij.nl (algemeen)
E-mail info@mijngemeentedichtbij.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina