Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-06-2021 Op 04-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-06-2021 doorgevoerd.
Geldend van 13-11-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Boxtel
Markt 1
5281 AT Boxtel
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10.000
5280 DA Boxtel
Telefoon (0411) 65 59 11 (Boxtel)
(073) 553 11 11 (Sint-Michielsgestel)
Internet http://www.mijngemeentedichtbij.nl (Algemeen)
E-mail info@mijngemeentedichtbij.nl (Algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder MijnGemeenteDichtbij
Archiefzorgdrager MijnGemeenteDichtbij
Beleidsterreinen cultuur en recreatie,
economie,
natuur en milieu,
onderwijs en wetenschap,
openbare orde en veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën,
recht,
ruimte en infrastructuur,
sociale zekerheid,
verkeer,
werk,
wonen,
zorg en gezondheid

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2015 Gemeente Boxtel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-07-2015 Gemeente Sint-Michielsgestel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de Regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de samenwerkingsorganisatie van de door de deelnemers opgedragen taken.

Financieel

Organisatiecode 0853
KvK-nummer 64401588

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan MijnGemeenteDichtbij
Afkorting MGD
Datum van oprichting 01-07-2015
Bezoekadres Gemeentehuis Boxtel
Markt 1
5281 AT Boxtel
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10.000
5280 DA Boxtel
Telefoon (0411) 65 59 11 (Boxtel)
(073) 553 11 11 (Sint-Michielsgestel)
Internet http://www.mijngemeentedichtbij.nl (Algemeen)
E-mail info@mijngemeentedichtbij.nl (Algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.