Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 2142
6802 CC Arnhem
Telefoon (026) 377 5380 (communicatie en pers)
(026) 377 4023 (crediteuren)
(026) 377 2323 (debiteuren)
Internet https://www.connectie.nl (algemeen)
E-mail info@connectie.nl (algemeen)
tim.rooding@connectie.nl (communicatie en pers)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Arnhem
Archiefzorgdrager Gemeente Arnhem

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-03-2016 Gemeente Arnhem
01-03-2016 Gemeente Renkum
01-03-2016 Gemeente Rheden

Doel

De IGUO heeft tot doel het behartigen van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en uitvoeringstaken voor de deelnemers, met inachtneming van de autonomie van de deelnemers.

Financieel

Organisatiecode 0889
KvK-nummer 66683270

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Arnhem/CVDR396557/CVDR396557_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-21009.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-10917.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-9456.html
Wettelijke voorschriften (2) Algemene wet bestuursrecht
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan IGUO
Alternatieve naam De Connectie
Bezoekadres
Postadres Postbus 2142
6802 CC Arnhem
Telefoon (026) 377 5380 (communicatie en pers)
(026) 377 4023 (crediteuren)
(026) 377 2323 (debiteuren)
Internet https://www.connectie.nl (algemeen)
E-mail info@connectie.nl (algemeen)
tim.rooding@connectie.nl (communicatie en pers)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina