Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg (hûs en hiem) Actief van 01-01-1983 t/m heden

Zie ook

hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg (hûs en hiem)

Actief van 01-01-1983 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Postadres
Telefoon (058) 233 79 30 (algemeen)
Internet http://www.husenhiem.nl (algemeen)
E-mail husenhiem@husenhiem.nl (algemeen)

Relaties

Hoort bij gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Terug naar begin van de pagina