Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg (hûs en hiem)

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-04-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-04-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-04-2019 doorgevoerd.
Gegevens van 01-01-1983 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Postadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Telefoon (058) 233 79 30 (algemeen)
Internet https://www.husenhiem.nl (algemeen)
E-mail husenhiem@husenhiem.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Datum van oprichting 01-01-1983

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?