Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg (hûs en hiem) Gegevens van 01-01-1983 t/m heden

Zie ook

hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg (hûs en hiem)

Laatst bijgewerkt op: 15-04-2019
Gegevens van 01-01-1983 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Telefoon (058) 233 79 30 (algemeen)
Internet http://www.husenhiem.nl (algemeen)
E-mail husenhiem@husenhiem.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Datum van oprichting 01-01-1983

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Regionaal samenwerkingsorgaan
Terug naar begin van de pagina