Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg

Laatst bijgewerkt op: 15-05-2018
Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Telefoon (058) 233 79 30 (algemeen)
Internet http://www.husenhiem.nl (algemeen)
E-mail husenhiem@husenhiem.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg’
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Archiefzorgdrager hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Huisvesting | Bouwen en verbouwen,
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer,
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Bevoegdheden

Het voorzien van gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet. Het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere openbare lichamen en particulieren. Het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 11 Monumentenwet.

Deelnemende organisaties (23)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1983 Gemeente Achtkarspelen
01-01-1983 Gemeente Ameland
01-01-1983 Gemeente Dantumadiel
01-01-1983 Gemeente De Fryske Marren
01-01-1983 Gemeente Dongeradeel
01-01-1983 Gemeente Ferwerderadiel
01-01-1983 Gemeente Franekeradeel
01-01-1983 Gemeente Harlingen
01-01-1983 Gemeente Heerenveen
01-01-1983 Gemeente Het Bildt
01-01-1983 Gemeente Kollumerland c.a.
01-01-1983 Gemeente Leeuwarden
01-01-1983 Gemeente Leeuwarderadeel
01-01-1983 Gemeente Littenseradiel
01-01-1983 Gemeente Menameradiel
01-01-1983 Gemeente Ooststellingwerf
01-01-1983 Gemeente Opsterland
01-01-1983 Gemeente Schiermonnikoog
01-01-1983 Gemeente Smallingerland
01-01-1983 Gemeente Súdwest-Fryslân
01-01-1983 Gemeente Terschelling
01-01-1983 Gemeente Vlieland
01-01-1983 Gemeente Weststellingwerf

Doel

Deze regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân.

Financieel

KvK-nummer 01175667

Grondslagen (12)

Instellingsbesluiten (8):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Afkorting hûs en hiem
Datum van oprichting 01-01-1983
Bezoekadres J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
Telefoon (058) 233 79 30 (algemeen)
Internet http://www.husenhiem.nl (algemeen)
E-mail husenhiem@husenhiem.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina