Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

De gegegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-05-2018
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Trompsingel 29
9724 DA Groningen
Provincie Groningen
Postadres Postbus 88
9700 AB Groningen
Telefoon (088) 78 79 000 (algemeen)
Internet https://noordelijkbelastingkantoor.nl (algemeen)
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/contact (contact)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Noordelijk Belastingkantoor
Archiefzorgdrager Noordelijk Belastingkantoor

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2017 Gemeente Groningen
01-07-2017 Hunze en Aa's
01-07-2017 Noorderzijlvest
01-07-2017 Wetterskip Fryslân

Doel

In het kader van deze regeling worden de belangen van de deelnemers behartigd, elk voor zover het hun grond- of beheersgebied betreft, op het gebied van de heffing en invordering van belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de uitvoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Financieel

KvK-nummer 69217610

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (5):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Noordelijk Belastingkantoor
Datum van oprichting 01-07-2017
Bezoekadres Trompsingel 29
9724 DA Groningen
Postadres Postbus 88
9700 AB Groningen
Telefoon (088) 78 79 000 (algemeen)
Internet https://noordelijkbelastingkantoor.nl (algemeen)
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/contact (contact)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina