Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Trompsingel 29
9724 DA Groningen
Postadres Postbus 88
9700 AB Groningen
Telefoon (088) 78 79 000 (algemeen)
Internet https://noordelijkbelastingkantoor.nl (algemeen)
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/contact (contact)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Groningen
Archiefzorgdrager Noordelijk Belastingkantoor

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2017 Fryslân (Wetterskip)
01-07-2017 Gemeente Groningen
01-07-2017 Hunze en Aa's (Waterschap)
01-07-2017 Noorderzijlvest (Waterschap)

Doel

In het kader van deze regeling worden de belangen van de deelnemers behartigd, elk voor zover het hun grond- of beheersgebied betreft, op het gebied van de heffing en invordering van belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de uitvoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

Financieel

KvK-nummer 69217610

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20(Gr)/CVDR454597/CVDR454597_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-32149.html
Wettelijke voorschriften (5) Algemene wet bestuursrecht
Gemeentewet
Waterschapswet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet waardering onroerende zaken

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Noordelijk Belastingkantoor
Bezoekadres Trompsingel 29
9724 DA Groningen
Postadres Postbus 88
9700 AB Groningen
Telefoon (088) 78 79 000 (algemeen)
Internet https://noordelijkbelastingkantoor.nl (algemeen)
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/contact (contact)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina