Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 Geldend van 13-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

Geldend van 13-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Deventerstraat 19a
7311 BH Apeldoorn
Postadres Postbus 51
7300 AB Apeldoorn
Telefoon (088) 443 30 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdnog.nl (algemeen)
E-mail ggd@ggdnog.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Apeldoorn
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Openbare orde en veiligheid | Rampen
Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Sociale zekerheid | Jongeren
Sociale zekerheid | Ouderen
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

1. preventieve en uitvoerende taken genoemd in Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid; 2. uitbrengen hygiëne-adviezen aan instellingen; 3. uitvoeren inspecties bij kinderdagopvang; 4. uitbrengen medisch-milieukundige adviezen; 5. vaccineren en voorlichten reizigers; 6. taken verrichten op terrein forensische geneeskunde; 7. cursussen en trainingen verzorgen op gezondheidsgebied; 8. overigens uitvoeren taken op terrein volksgezondheid die van GGD verwacht mogen worden t.b.v. gemeenten, personen, instellingen en organisaties

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie
31-12-2004 Gemeente Aalten
31-12-2004 Gemeente Apeldoorn
31-12-2004 Gemeente Berkelland
31-12-2004 Gemeente Bronckhorst
31-12-2004 Gemeente Brummen
31-12-2004 Gemeente Doetinchem
31-12-2004 Gemeente Elburg
31-12-2004 Gemeente Epe
31-12-2004 Gemeente Ermelo
31-12-2004 Gemeente Harderwijk
31-12-2004 Gemeente Hattem
31-12-2004 Gemeente Heerde
31-12-2004 Gemeente Lochem
31-12-2004 Gemeente Montferland
31-12-2004 Gemeente Nunspeet
31-12-2004 Gemeente Oldebroek
31-12-2004 Gemeente Oost Gelre
31-12-2004 Gemeente Oude IJsselstreek
31-12-2004 Gemeente Putten
31-12-2004 Gemeente Voorst
31-12-2004 Gemeente Winterswijk
31-12-2004 Gemeente Zutphen

Doel

Missie: GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Zij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Toelichting: • De GGD signaleert gezondheidsproblemen en -risico's, adviseert over oplossingen en coördineert de uitvoering ervan. Wanneer dat gewenst is, voert hij zelf ook uit. • De GGD is oog en oor voor het openbaar bestuur. • De GGD richt zich in de eerste plaats op preventie. • De GGD doet zijn werk professioneel en betrokken, met veel oog voor de mensen met de grootste gezondheidsrisico's. • De GGD werkt intern nauw samen en zet zich in voor een goede samenwerking met externe partners. • De GGD stelt zich zo objectief mogelijk op. • De GGD verricht zijn taken op grond van de wet of op verzoek van gemeenten, het rijk of anderen. • De GGD streeft effectiviteit en doelmatigheid na. • De werkzaamheden van de GGD sluiten altijd aan bij de kennis en competenties waarover hij beschikt. De taken van de GGD zijn: • Jeugdgezondheidszorg (4 - 19 jarigen) • Infectieziektebestrijding • Vaccinaties • Medische milieukunde • Maatschappelijke Zorg • Beleidsadvisering • Epidemiologie • Gezondheidsbevordering • Bevolkingsonderzoeken • Forensische zorg

Financieel

Organisatiecode 0558
KvK-nummer 51158957

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/CVDR414540/CVDR414540_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-36986.html
Wettelijke voorschriften (9) Gemeentewet
Infectieziektenwet
Wet collectieve preventie volksgezondheid
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet kinderopvang
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Wet op de lijkbezorging
Wet op het bevolkingsonderzoek
Wet publieke gezondheid

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Alternatieve naam GGD Noord- en Oost-Gelderland
Afkorting GGD NOG
Bezoekadres Deventerstraat 19a
7311 BH Apeldoorn
Postadres Postbus 51
7300 AB Apeldoorn
Telefoon (088) 443 30 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdnog.nl (algemeen)
E-mail ggd@ggdnog.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina