Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 Geldend van 13-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016

Laatst bijgewerkt op: 15-05-2018
Geldend van 13-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Deventerstraat 19a
7311 BH Apeldoorn
Postadres Postbus 51
7300 AB Apeldoorn
Telefoon (088) 443 30 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdnog.nl (algemeen)
E-mail ggd@ggdnog.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Archiefzorgdrager Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen,
Sociale zekerheid | Gezin en kinderen,
Sociale zekerheid | Jongeren,
Sociale zekerheid | Ouderen,
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

  1. preventieve en uitvoerende taken genoemd in Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid;
  2. uitbrengen hygiëne-adviezen aan instellingen;
  3. uitvoeren inspecties bij kinderdagopvang;
  4. uitbrengen medisch-milieukundige adviezen;
  5. vaccineren en voorlichten reizigers;
  6. taken verrichten op terrein forensische geneeskunde;
  7. cursussen en trainingen verzorgen op gezondheidsgebied;
  8. overigens uitvoeren taken op terrein volksgezondheid die van GGD verwacht mogen worden t.b.v. gemeenten, personen, instellingen en organisaties

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie
31-12-2004 Gemeente Aalten
31-12-2004 Gemeente Apeldoorn
31-12-2004 Gemeente Berkelland
31-12-2004 Gemeente Bronckhorst
31-12-2004 Gemeente Brummen
31-12-2004 Gemeente Doetinchem
31-12-2004 Gemeente Elburg
31-12-2004 Gemeente Epe
31-12-2004 Gemeente Ermelo
31-12-2004 Gemeente Harderwijk
31-12-2004 Gemeente Hattem
31-12-2004 Gemeente Heerde
31-12-2004 Gemeente Lochem
31-12-2004 Gemeente Montferland
31-12-2004 Gemeente Nunspeet
31-12-2004 Gemeente Oldebroek
31-12-2004 Gemeente Oost Gelre
31-12-2004 Gemeente Oude IJsselstreek
31-12-2004 Gemeente Putten
31-12-2004 Gemeente Voorst
31-12-2004 Gemeente Winterswijk
31-12-2004 Gemeente Zutphen

Doel

Missie: GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Zij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.

Toelichting: • De GGD signaleert gezondheidsproblemen en -risico's, adviseert over oplossingen en coördineert de uitvoering ervan. Wanneer dat gewenst is, voert hij zelf ook uit. • De GGD is oog en oor voor het openbaar bestuur. • De GGD richt zich in de eerste plaats op preventie. • De GGD doet zijn werk professioneel en betrokken, met veel oog voor de mensen met de grootste gezondheidsrisico's. • De GGD werkt intern nauw samen en zet zich in voor een goede samenwerking met externe partners. • De GGD stelt zich zo objectief mogelijk op. • De GGD verricht zijn taken op grond van de wet of op verzoek van gemeenten, het rijk of anderen. • De GGD streeft effectiviteit en doelmatigheid na. • De werkzaamheden van de GGD sluiten altijd aan bij de kennis en competenties waarover hij beschikt. De taken van de GGD zijn: • Jeugdgezondheidszorg (4 - 19 jarigen) • Infectieziektebestrijding • Vaccinaties • Medische milieukunde • Maatschappelijke Zorg • Beleidsadvisering • Epidemiologie • Gezondheidsbevordering • Bevolkingsonderzoeken • Forensische zorg

Financieel

Organisatiecode 0558
KvK-nummer 51158957

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (9):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland
Alternatieve naam GGD Noord- en Oost-Gelderland
Afkorting GGD NOG
Datum van oprichting 31-12-2004
Bezoekadres Deventerstraat 19a
7311 BH Apeldoorn
Postadres Postbus 51
7300 AB Apeldoorn
Telefoon (088) 443 30 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdnog.nl (algemeen)
E-mail ggd@ggdnog.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina