Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwstraat 70a
1381 BD Weesp
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 5099
1380 GB Weesp
Telefoon (0294) 49 13 91 (algemeen)
E-mail info@weesp.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder SWW-gemeenten
Archiefzorgdrager SWW-gemeenten

Bevoegdheden

Artikel 10: Bevoegdheden

  1. De colleges dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur.

  2. Alle bevoegdheden bij of krachtens enige wet van toepassing op de bedrijfsvoeringsorganisatie of zijn bestuursorganen komen toe aan het bestuur.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Weesp College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter uitvoering van de taken van de colleges in het kader van het doelmatig en efficiƫnt uitvoeren van taken en ondersteunende processen in het sociaal domein.

Financieel

Organisatiecode 0870

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan SWW-gemeenten
Datum van oprichting 01-01-2015
Bezoekadres Nieuwstraat 70a
1381 BD Weesp
Postadres Postbus 5099
1380 GB Weesp
Telefoon (0294) 49 13 91 (algemeen)
E-mail info@weesp.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.