Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam Geldend van 29-04-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam

De gegegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-09-2019
Geldend van 29-04-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam
Postadres Postbus 85
9640 AB Veendam
Telefoon (0598) 65 22 22 (algemeen)
Internet https://www.dekompanjie.nl (algemeen)
E-mail info@dekompanjie.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder De Kompanjie
Archiefzorgdrager De Kompanjie

Bevoegdheden

Artikel 4a Overdragen bevoegdheden

  1. Ter verwezenlijking van de in artikel 4 lid 1 van de Regeling bedoelde taken worden de bevoegdheden inzake de bedrijfsvoering van een ambtelijke organisatie, waaronder mede wordt verstaan het inrichten, het organiseren en het aansturen van een ambtelijk apparaat, overgedragen aan het Dagelijks Bestuur van het Openbaar lichaam.
  2. De gemeentesecretaris respectievelijk de bestuursadviseur maken geen deel uit van de ambtelijke organisatie als bedoeld in het vorige lid.
Artikel 5 Bevoegdheidstoedeling
  1. De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen daarnaast in afzonderlijke mandaat- en volmachtbesluiten bepalen, welke bevoegdheden - noodzakelijk voor de uitvoering van de in artikel 4, lid 1 van de Regeling bedoelde taken - worden verleend aan de overeenkomstige bestuursorganen, de Algemeen Directeur en overigen binnen het Openbaar Lichaam. Ondermandaat is mogelijk.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2010 Gemeente Pekela Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-12-2010 Gemeente Veendam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de Regeling wordt getroffen, is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door het Openbaar Lichaam van de door de Deelnemers aan het Openbaar Lichaam opgedragen taken, zoals overeengekomen in de door de Deelnemers met het Openbaar Lichaam te sluiten Contracten.

Financieel

Organisatiecode 0662
KvK-nummer 51395266

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan De Kompanjie
Datum van oprichting 01-12-2010
Bezoekadres Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam
Postadres Postbus 85
9640 AB Veendam
Telefoon (0598) 65 22 22 (algemeen)
Internet https://www.dekompanjie.nl (algemeen)
E-mail info@dekompanjie.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina