Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Oostsouburgseweg 10
4382 NH Vlissingen
Postadres Postbus 1
4380 AA Vlissingen
Telefoon (0118) 43 27 00 (algemeen)
Internet https://www.orioniswalcheren.nl (algemeen)
E-mail info@orioniswalcheren.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeente Vlissingen
Archiefzorgdrager Orionis Walcheren

Bevoegdheden

Zie artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Middelburg
01-01-2014 Gemeente Veere
01-01-2014 Gemeente Vlissingen

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel (het behartigen van) de gezamenlijke belangen van de deelnemers met in artikel 1 en 6 genoemde wet- en regelgeving.

Financieel

Organisatiecode 0703

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) https://www.orioniswalcheren.nl/fileadmin/Orionis_Bestanden/Beheer_Content/Documenten/Organisatie/Bestuur/GR_Orionis_Walcheren.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-13427.html
Wettelijke voorschriften (2) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Orionis Walcheren
Alternatieve naam LétÉ
Bezoekadres Oostsouburgseweg 10
4382 NH Vlissingen
Postadres Postbus 1
4380 AA Vlissingen
Telefoon (0118) 43 27 00 (algemeen)
Internet https://www.orioniswalcheren.nl (algemeen)
E-mail info@orioniswalcheren.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina