Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke rege­ling EMCO-groep Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke rege­ling EMCO-groep

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Abel Tasmanstraat 7
7821 AN Emmen
Postadres Postbus 2040
7801 CA Emmen
Telefoon (0591) 63 66 00 (algemeen)
Internet http://www.emco-groep.nl (algemeen)
E-mail algemeen@emco-groep.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel gemeenschappelijke rege­ling EMCO-groep
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Emmen

Bevoegdheden

Zie artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1999 Gemeente Borger-Odoorn
01-01-1999 Gemeente Coevorden
01-01-1999 Gemeente Emmen

Financieel

Organisatiecode 0293

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borger-Odoorn/477545/477545_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-48817.html
Wettelijke voorschriften (4) Gemeentewet
Wet algemene regels herindeling
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet sociale werkvoorziening

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan EMCO-groep
Bezoekadres Abel Tasmanstraat 7
7821 AN Emmen
Postadres Postbus 2040
7801 CA Emmen
Telefoon (0591) 63 66 00 (algemeen)
Internet http://www.emco-groep.nl (algemeen)
E-mail algemeen@emco-groep.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina