Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2018

Zie ook

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg

Laatst bijgewerkt op: 07-11-2019
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Postadres Postbus 1992
6201 BZ Maastricht
Telefoon 14043 (algemeen)
Internet https://www.gemeentemaastricht.nl (algemeen)
https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/jeugd (Jeugdhulp Zuid-Limburg)
E-mail post@maastricht.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Maastricht
Archiefzorgdrager Gemeente Maastricht

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Beek
01-01-2015 Gemeente Brunssum
01-01-2015 Gemeente Eijsden-Margraten
01-01-2015 Gemeente Gulpen-Wittem
01-01-2015 Gemeente Heerlen
01-01-2015 Gemeente Kerkrade
01-01-2015 Gemeente Landgraaf
01-01-2015 Gemeente Maastricht
01-01-2015 Gemeente Meerssen
01-01-2015 Gemeente Nuth
01-01-2015 Gemeente Onderbanken
01-01-2015 Gemeente Schinnen
01-01-2015 Gemeente Simpelveld
01-01-2015 Gemeente Sittard-Geleen
01-01-2015 Gemeente Stein
01-01-2015 Gemeente Vaals
01-01-2015 Gemeente Valkenburg aan de Geul
01-01-2015 Gemeente Voerendaal

Doel

De deelnemende gemeenten gaan door middel van deze centrumregeling onderlinge samenwerking aan met de doelstellingen zoals verwoord onder 1 en 2 en uitgangspunten zoals verwoord onder 3 tot en met 6:

1. Het zorg dragen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van de jeugdzorgtaken, zoals vastgelegd in de beleidsplannen Jeugd van de deelnemende gemeenten, met inachtneming van de bepalingen van de Jeugdwet.
2. Het delen van kennis en expertise in de regio die nodig zijn voor de uitvoering.
3. De samenwerking wordt zodanig ingericht dat zij garant staat voor continuïteit en duurzaamheid van de jeugdzorg.
4. In de vormgeving van deze gezamenlijk uit te voeren jeugdzorg wordt maximaal aangesloten op de wijze van inrichting van de lokale jeugdzorgtaken in de deelnemende gemeenten.
5. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de nieuwe jeugdzorgtaken.
6. Deze centrumregeling is gericht op de inkoop van de dienstverlening van de jeugdzorg zoals omschreven in artikel 4 ten behoeve van de deelnemende gemeenten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina