Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Delta Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Delta

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Handelskade 2
7202 CD Zutphen
Postadres Postbus 269
7200 AG Zutphen
Telefoon (0575) 516 513 (algemeen)
Internet http://deltawerkt.nl (algemeen)
E-mail info@deltawerkt.nl (algemeen)

Basisgegevens

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Zutphen

Bevoegdheden

Zie artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
26-06-1988 Gemeente Bronckhorst
26-06-1988 Gemeente Brummen
26-06-1988 Gemeente Lochem
26-06-1988 Gemeente Voorst
26-06-1988 Gemeente Zutphen

Financieel

Organisatiecode 0257
KvK-nummer 08216268

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) https://lochem.raadsinformatie.nl/document/3212074/1#search=%22Werkvoorzieningsschap%22
https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/documenten/organisatie_documenten/beleid_en_regelgeving/programma_5_sociaal_voorst/Delta.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-43074.html
Wettelijke voorschriften (3) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet sociale werkvoorziening

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Delta
Bezoekadres Handelskade 2
7202 CD Zutphen
Postadres Postbus 269
7200 AG Zutphen
Telefoon (0575) 516 513 (algemeen)
Internet http://deltawerkt.nl (algemeen)
E-mail info@deltawerkt.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina