Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 30-12-2015 t/m heden

Adresgegevens

Postadres Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 441 74 39 (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Grondbank RZG Zuidplas

Bevoegdheden

Aan het bestuur van de grondbank worden ter vervulling van de in artikel 4 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 54 van de wet, tenzij in deze regeling anders is bepaald.

Het bestuur van de grondbank heeft niet de bevoegdheid tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coƶperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2004 Gemeente Gouda
01-07-2004 Gemeente Rotterdam
01-07-2004 Gemeente Waddinxveen
01-07-2004 Gemeente Zuidplas
01-07-2004 Provincie Zuid-Holland

Financieel

Organisatiecode 0526
KvK-nummer 65061306

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Grondbank RZG Zuidplas
Datum van oprichting 01-07-2004
Postadres Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 441 74 39 (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.