Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Laatst bijgewerkt op: 06-06-2019
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede
Postadres Postbus 64
3960 BB Wijk bij Duurstede
Telefoon (088) 5300 170 (algemeen)
Internet https://www.rhczuidoostutrecht.com (algemeen)
E-mail info@rhczuidoostutrecht.nl (algemeen)
Beschrijving

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling RHC Zuidoost Utrecht
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Bevoegdheden

Aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie RHC Zuidoost Utrecht komen alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toe die noodzakelijk zijn ten behoeve van de uitvoering van taken die bij deze gemeenschappelijke regeling aan het RHC Zuidoost Utrecht zijn opgedragen en die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan gemeentebesturen zijn of worden toegekend.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Vianen College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0761
KvK-nummer 50907905

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht
Alternatieve naam RHC Zuidoost Utrecht
Datum van oprichting 01-01-2010
Bezoekadres Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede
Postadres Postbus 64
3960 BB Wijk bij Duurstede
Telefoon (088) 5300 170 (algemeen)
Internet https://www.rhczuidoostutrecht.com (algemeen)
E-mail info@rhczuidoostutrecht.nl (algemeen)
Beschrijving

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina