Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-05-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 08-05-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-05-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Lammenschansweg 144
2321 JX Leiden
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1141
2302 BC Leiden
Telefoon (071) 525 62 00 (algemeen)
Internet https://www.bsgr.nl (algemeen)
https://contact.bsgr.nl (contact)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2018
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Bevoegdheden

 1. Het samenwerkingsverband en de bestuursorganen van het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3 en artikel 25 komen de bevoegdheden toe die in deze regeling aan het samenwerkingsverband en de bestuursorganen van het samenwerkingsverband zijn toegekend.
 2. Aan het samenwerkingsverband wordt overgedragen de bevoegdheid tot heffing en invordering van de volgende belastingen, voor zover de deelnemer de genoemde belasting kent:
 3. onroerende-zaakbelastingen;
 4. hondenbelasting;
 5. rioolheffing;
 6. afvalstoffenheffing;
 7. reinigingsrechten;
 8. forensenbelasting;
 9. toeristenbelasting;
 10. precariobelasting;
 11. de waterschapsbelastingen.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
01-01-2011 Gemeente Gouda
01-01-2011 Gemeente Katwijk
01-01-2011 Gemeente Leiden
01-01-2011 Gemeente Oegstgeest
01-01-2011 Gemeente Voorschoten
01-01-2011 Gemeente Waddinxveen
01-01-2011 Gemeente Wassenaar
01-01-2011 Gemeente Zoeterwoude
01-01-2011 Hoogheemraadschap van Rijnland

Doel

 1. In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, behartigd op het gebied van: a. de heffing en invordering van belastingen; b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op basis van deze wet en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.
 2. Het samenwerkingsverband kan de deelnemers adviseren omtrent de belastingen waarvan de heffing en invordering bij of krachtens dit artikel is overgedragen aan het samenwerkingsverband.

Financieel

Organisatiecode 0680
KvK-nummer 27377546

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Afkorting BSGR
Datum van oprichting 01-01-2011
Bezoekadres Lammenschansweg 144
2321 JX Leiden
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1141
2302 BC Leiden
Telefoon (071) 525 62 00 (algemeen)
Internet http://www.bsgr.nl (algemeen)
https://contact.bsgr.nl (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.