Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Laatst bijgewerkt op: 04-10-2019
Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsweg 2
9901 CR Appingedam
Postadres Postbus 130
9900 AC Appingedam
Telefoon (0596) 629 600 (algemeen)
Fax (0596) 629 320
Internet https://www.volkskredietbank.nl (algemeen)
E-mail info@volkskredietbank.nl (algemeen)

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Bevoegdheden

  1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 30, eerste lid, onder a en b, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, worden aan de bestuursorganen van de bank – met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 2 Wgs – integraal alle bevoegdheden van regeling en bestuur van de deelnemende gemeenten overgedragen met betrekking tot:

a. de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

b. het beslissen op bezwaar en het voeren van verweer in beroepsprocedures met betrekking tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

c. de in artikel 4 lid 2 genoemde regelgeving;

d. enige andere wettelijke bepaling of beleidsregel aangaande het in artikel 3 genoemde doel van de regeling.

  1. Voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de in artikel 3 genoemde doelstelling, treden de organen van de bank in de plaats van de respectievelijke bestuursorganen van de deelnemers, ieder voor zover het hen aangaat.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1967 Gemeente Appingedam
01-01-1967 Gemeente Delfzijl
01-01-1967 Gemeente Loppersum
01-01-1967 Gemeente Oldambt
01-01-1967 Gemeente Pekela
01-01-1967 Gemeente Veendam
01-01-2018 Gemeente Westerwolde
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland

Doel

De bank is een kredietbank als bedoeld in artikel 5 Wck en heeft geen winstoogmerk. De regeling wordt getroffen ten bate van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de volgende belangen:

a. het verlenen van hulp om te komen tot een financieel stabiele situatie bij burgers die in financiële moeilijkheden verkeren of dreigen te raken;

b. het op zakelijke en sociaal verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan sociale kredieten;

c. het voorkomen van maatschappelijk minder gewenste vormen van financiële dienstverlening.

Financieel

Organisatiecode 0089
KvK-nummer 01173846

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke grondslagen (6):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Afkorting VKB
Datum van oprichting 01-01-1967
Bezoekadres Stationsweg 2
9901 CR Appingedam
Postadres Postbus 130
9900 AC Appingedam
Telefoon (0596) 629 600 (algemeen)
Fax (0596) 629 320
Internet https://www.volkskredietbank.nl (algemeen)
E-mail info@volkskredietbank.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina