Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland

Laatst bijgewerkt op: 06-11-2018
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postadres Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
Telefoon (0228) 565 750 (algemeen)
Internet https://recreatieschapwestfriesland.nl (algemeen)
E-mail info@recreatieschapwestfriesland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Westfriesland

Bevoegdheden

Aan het algemeen bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, zowel van regeling als van bestuur, die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:

a) de bevoegdheid om in overleg met de deelnemende gemeenten verordeningen vast te stellen, door strafbepalingen en/of bestuursdwang te handhaven;

b) de bevoegdheid verordeningen vast te stellen tot heffing van rechten als bedoeld in artikel 228 en 229 van de Gemeentewet.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2012 Gemeente Drechterland
01-01-2012 Gemeente Enkhuizen
01-01-2012 Gemeente Hoorn
01-01-2012 Gemeente Koggenland
01-01-2012 Gemeente Medemblik
01-01-2012 Gemeente Opmeer
01-01-2012 Gemeente Stede Broec

Financieel

Organisatiecode 0201

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Westfriesland
Alternatieve naam Recreatieschap West-Friesland
Datum van oprichting 01-01-2012
Bezoekadres De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel
Postadres Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
Telefoon (0228) 565 750 (algemeen)
Internet https://recreatieschapwestfriesland.nl (algemeen)
E-mail info@recreatieschapwestfriesland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina