Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL

Laatst bijgewerkt op: 03-01-2019
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Lindeplein 1
6444 AT Brunssum
Postadres Postbus 114
6440 AC Brunssum
Telefoon (045) 525 37 47 (algemeen)
Internet http://www.isdbol.nl (algemeen)
E-mail info@isdbol.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder ISD BOL
Archiefzorgdrager ISD BOL
Beleidsterreinen Bestuur | Organisatie en beleid,
Sociale zekerheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Zie artikel 6 en 10 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2007 Gemeente Brunssum
01-01-2007 Gemeente Landgraaf
01-01-2007 Gemeente Onderbanken

Doel

De regeling behartigt door het op bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken op terreinen van het sociaal domein, de belangen van de gemeenten op genoemde terreinen. De dienst neemt daarbij de geformuleerde visie en missie in acht. Deze taken worden nader bepaald in artikel 6 en artikel 10 van deze regeling.

Financieel

Organisatiecode 0615

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ISD BOL
Alternatieve naam Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf
Afkorting ISD BOL
Datum van oprichting 01-01-2007
Bezoekadres Lindeplein 1
6444 AT Brunssum
Postadres Postbus 114
6440 AC Brunssum
Telefoon (045) 525 37 47 (algemeen)
Internet http://www.isdbol.nl (algemeen)
E-mail info@isdbol.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina