Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg Geldend van 16-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-08-2020
Geldend van 16-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 333
6400 AH Heerlen
Telefoon (045) 566 66 00 (algemeen)
Internet http://www.wozl.nl (algemeen)
E-mail info@wozl.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap OZL
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Archiefzorgdrager het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie
15-01-2010 Gemeente Gulpen-Wittem
15-01-2010 Gemeente Heerlen
15-01-2010 Gemeente Kerkrade
15-01-2010 Gemeente Landgraaf
15-01-2010 Gemeente Nuth
15-01-2010 Gemeente Onderbanken
15-01-2010 Gemeente Simpelveld
15-01-2010 Gemeente Vaals
15-01-2010 Gemeente Valkenburg aan de Geul
15-01-2010 Gemeente Voerendaal

Doel

Het Werkvoorzieningschap heeft tot doel:

  1. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.
  2. Uitvoering geven aan de door de deelnemende Gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.

Financieel

Organisatiecode 0542
KvK-nummer 51422832

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Afkorting WOZL
Datum van oprichting 15-01-2010
Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 333
6400 AH Heerlen
Telefoon (045) 566 66 00 (algemeen)
Internet http://www.wozl.nl (algemeen)
E-mail info@wozl.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina