Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 200
6400 AE Heerlen
Telefoon (045) 570 01 23 (algemeen)
Internet https://parkstad-limburg.nl (algemeen)
E-mail info@parkstad-limburg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Stadsregio Parkstad Limburg
Archiefzorgdrager Stadsregio Parkstad Limburg

Bevoegdheden

Overgedragen bevoegdheden: a. de besturing en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling; b. het bevorderen en invullen van de samenwerking binnen Parkstad; c. het leggen van dwarsverbanden en initiƫren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten. Dit via het aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen/Bestuurscommissies-overstijgende onderwerpen. d. het vervullen van de werkgeversrol voor de Parkstad Limburg-organisatie. e. de communicatie naar de stakeholders, zoals gemeenteraden, colleges, provincie, maatschappelijke organisaties; f. de afwikkeling van de overdracht van de taken GBRD aan BsGW en het beheer van de daarvoor bestemde desintegratie- en frictiebudgetten.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2016 Gemeente Brunssum
01-01-2016 Gemeente Heerlen
01-01-2016 Gemeente Kerkrade
01-01-2016 Gemeente Landgraaf
01-01-2016 Gemeente Nuth
01-01-2016 Gemeente Onderbanken
01-01-2016 Gemeente Simpelveld
01-01-2016 Gemeente Voerendaal

Doel

1. Stadsregio Parkstad Limburg heeft tot doel om op basis van de onderwerpen genoemd in de Kern-agenda en de Keuze-agenda de samenwerking tussen de deelnemende Gemeenten te faciliteren en te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op de gebieden van ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, energie en duurzaamheid, sociaal domein/participatie, cultuur, onderwijs, arbeidsmarkt, milieu en sport. 2. De vorm van de samenwerking kan verschillen. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de Kern-agenda nemen alle Gemeenten deel. Daarbij is het Regiobureau procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk. Aan de onderwerpen die deel uit maken van de keuze-agenda nemen alleen Gemeenten deel die daarvoor kiezen. Daarbij heeft het Regiobureau ten minste een monitorende en versterkende taak; de procesverantwoordelijkheid kan echter ook buiten de Stadsregio Parkstad Limburg worden gelegd. 3. Tot de onderwerpen van de Kern-agenda behoren in elk geval: a. ruimte; b. mobiliteit; c. economie & toerisme; d. wonen & herstructurering zoals weergegeven in het Blauwe Schema.

Financieel

Organisatiecode 0035

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Stadsregio Parkstad Limburg
Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 200
6400 AE Heerlen
Telefoon (045) 570 01 23 (algemeen)
Internet https://parkstad-limburg.nl (algemeen)
E-mail info@parkstad-limburg.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina