Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidsweg 4A
6422 PD Heerlen
Postadres Postbus 641
6400 AP Heerlen
Telefoon (045) 543 71 00 (algemeen)
Internet https://www.rd4.nl (algemeen)
E-mail info@rd4.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Reinigingsdiensten Rd4
Archiefzorgdrager Reinigingsdiensten Rd4

Bevoegdheden

1. Het lichaam is binnen het kader van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 bevoegd tot het verrichten van diensten voor één of meerdere deelnemende gemeenten en/of derden. 2. Een besluit van het dagelijks bestuur tot dienstverlening als bedoeld in lid 1 vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1998 Gemeente Brunssum
01-01-1998 Gemeente Eijsden-Margraten
01-01-1998 Gemeente Heerlen
01-01-1998 Gemeente Kerkrade
01-01-1998 Gemeente Landgraaf
01-01-1998 Gemeente Nuth
01-01-1998 Gemeente Onderbanken
01-01-1998 Gemeente Simpelveld
01-01-1998 Gemeente Vaals
01-01-1998 Gemeente Voerendaal
01-01-2017 Gemeente Gulpen-Wittem

Doel

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Financieel

Organisatiecode 0412

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsdiensten Rd4
Bezoekadres Nijverheidsweg 4A
6422 PD Heerlen
Postadres Postbus 641
6400 AP Heerlen
Telefoon (045) 543 71 00 (algemeen)
Internet https://www.rd4.nl (algemeen)
E-mail info@rd4.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina