Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Overbetuwe

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-12-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 16-12-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-12-2019 doorgevoerd.
Geldend van 09-12-1998 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 32
4012 BG Kerk-Avezaath
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 6139
4000 HC Tiel
Telefoon (0344) 68 16 44 (algemeen)
Internet http://www.uiterwaarde.nl (algemeen)
E-mail info@uiterwaarde.nl (algemeen)

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Overbetuwe

Bevoegdheden

De regeling heeft tot taak de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied.

De bestuursorganen oefenen binnen de grenzen, getrokken in de Gemeentewet, die bevoegdheden van de regeling en bestuur uit die zij ter vervulling van hun taak behoeven.

Tot die bedoelde bevoegdheden behoren niet andere bevoegdheden dan die voortvloeiende uit:

  • de Gemeentewet;

  • de Wet gemeenschappelijke regelingen;

De artikelen 15 en 16 van de Wegenwet, voor wat betreft door het recreatieschap aangelegde c.q. aan te leggen dan wel door een deelnemende gemeente in beheer en onderhoud aan het recreatieschap overgedragen c.q. over te dragen recreatieve fietspaden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
09-12-1998 Gemeente Arnhem
09-12-1998 Gemeente Lingewaard
09-12-1998 Gemeente Overbetuwe

Financieel

Organisatiecode 0530
KvK-nummer 50780840

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Overbetuwe
Datum van oprichting 09-12-1998
Bezoekadres Dorpsstraat 32
4012 BG Kerk-Avezaath
Postadres Postbus 6139
4000 HC Tiel
Telefoon (0344) 68 16 44 (algemeen)
Internet http://www.uiterwaarde.nl (algemeen)
E-mail info@uiterwaarde.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.