Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Cure Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Cure

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Lodewijkstraat 3
5652 AC Eindhoven
Postadres Postbus 7195
5605 JD Eindhoven
Telefoon 14040 (algemeen)
Internet http://www.cure-afvalbeheer.nl (algemeen)
E-mail klantenservice@cure-afvalbeheer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Cure
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijke regeling Cure

Bevoegdheden

Artikel 5. Overdracht van bevoegdheden.

1. Door het aangaan van c.q. het toetreden tot de regeling dragen de deelnemende gemeenten de bevoegdheden uit de uitvoerende sfeer, die nodig zijn voor het vervullen van de in het vorige artikel genoemde taken, aan de gemeenschappelijke regeling over. Daartoe wordt in ieder geval gerekend de bevoegdheid tot inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.21, lid 1 en 10.22, lid 1 van de Wet milieubeheer.

2. Tot de zorg en de uitvoerende taken bedoeld in het eerste lid en in artikel 4 van deze regeling worden niet gerekend: het gebruik van bevoegdheden tot het geven van algemene regels, zoals het opleggen van heffingen en het uitoefenen van toezicht en het gebruik van bestuursrechtelijke maatregelen ter handhaving van wettelijke bepalingen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Eindhoven College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Geldrop-Mierlo College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Valkenswaard College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0791

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke regeling Cure
Bezoekadres Lodewijkstraat 3
5652 AC Eindhoven
Postadres Postbus 7195
5605 JD Eindhoven
Telefoon 14040 (algemeen)
Internet http://www.cure-afvalbeheer.nl (algemeen)
E-mail klantenservice@cure-afvalbeheer.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina