Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-02-2021 Op 29-10-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-02-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 23
8130 AA Wijhe
Telefoon 14 0570 (algemeen)
E-mail gemeente@olst-wijhe.nl (algemeen)

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte

Bevoegdheden

Artikel 3 Doelstelling en belang

 1. Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent bevoegdheden van de raden uit als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs, alsmede in de statuten van de Stichting gelet op het belang te voldoen aan de grondwettelijke plicht zorg te dragen voor voldoend openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen.

 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bevoegdheden zijn:

  • benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht van de stichting;

  • inwinnen van inlichtingen en het voeren van besprekingen met het bestuur en de raad van toezicht van de stichting over de algemene gang van zaken binnen de Stichting;

  • bespreken van de (meerjaren-)begroting en rekening van de stichting met het bestuur van de stichting;

  • maatregelen te nemen die zij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting van de stichting niet is goedgekeurd;

  • goedkeuring van een statutenwijziging van de stichting;

  • het doen van een voorstel aan de raden tot het treffen van maatregelen en zo nodig ontbinding van de stichting als er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het stichtingsbestuur of functioneren in strijd met de wet. Ontbinding geschiedt na overleg met het stichtingsbestuur. “

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Olst-Wijhe Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Raalte Gemeenteraad

Financieel

Organisatiecode 1077

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte
Datum van oprichting 01-01-2006
Bezoekadres Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
Postadres Postbus 23
8130 AA Wijhe
Telefoon 14 0570 (algemeen)
E-mail gemeente@olst-wijhe.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.