Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-10-2021 Op 05-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-10-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Prismalaan West 1
2665 PC Bleiswijk
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 45
2665 ZG Bleiswijk
Telefoon (010) 303 74 33 (secretariaat)
Internet https://hoefweg.nl (algemeen)
https://hoefweg.nl/contact (contactformulier)
E-mail secretariaat@hoefweg.nl (secretariaat)

Algemene informatie

Citeertitel 'Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg' of ' GR Bedrijvenschap Hoefweg'
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Bedrijvenschap Hoefweg
Archiefzorgdrager Bedrijvenschap Hoefweg

Bevoegdheden

Artikel6 - Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van het bedrijvenschap worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld.

  2. Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling kan, indien dit in het bijzonder aangewezen wordt geacht, het Algemeen Bestuur besluiten dat het bedrijvenschap één of meer stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen opricht of daarin deelneemt.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
20-11-1996 Gemeente Lansingerland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
20-11-1996 Gemeente Zoetermeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het bedrijvenschap heeft tot doel het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Lansingerland en Zoetermeer, alsmede uit Metropoolregio Rotterdam Den Haag, alsmede voor bedrijven van elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.

Financieel

Organisatiecode 0456
KvK-nummer 61231223

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijvenschap Hoefweg
Datum van oprichting 20-11-1996
Bezoekadres Prismalaan West 1
2665 PC Bleiswijk
Postadres Postbus 45
2665 ZG Bleiswijk
Telefoon (010) 303 74 33 (secretariaat)
Internet https://hoefweg.nl (algemeen)
https://hoefweg.nl/contact (contactformulier)
E-mail secretariaat@hoefweg.nl (secretariaat)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.