Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 26-08-2020 Op 26-08-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Prismalaan west 1
2665 ZG Bleiswijk
Provincie Zeeland
Postadres Postbus 45
2665 ZG Bleiswijk
Telefoon (079) 346 93 60 (secretariaat)
(010) 800 40 00 (informatie kavels)
Internet http://www.hoefweg.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@hoefweg.nl (secretariaat)

Algemene informatie

Citeertitel 'Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg' of ' GR Bedrijvenschap Hoefweg'
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Bedrijvenschap Hoefweg

Bevoegdheden

Aan het bestuur van het bedrijvenschap worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld.

Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling kan, indien dit in het bijzonder aangewezen wordt geacht, het Algemeen Bestuur besluiten dat het bedrijvenschap één of meer stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen opricht of daarin deelneemt.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
19-11-1996 Gemeente Lansingerland
19-11-1996 Gemeente Zoetermeer

Financieel

Organisatiecode 0456
KvK-nummer 61231223

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijvenschap Hoefweg
Datum van oprichting 19-11-1996
Bezoekadres Prismalaan west 1
2665 ZG Bleiswijk
Postadres Postbus 45
2665 ZG Bleiswijk
Telefoon (079) 346 93 60 (secretariaat)
(010) 800 40 00 (informatie kavels)
Internet http://www.hoefweg.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@hoefweg.nl (secretariaat)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.