Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 Geldend van 26-04-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-01-2021
Geldend van 26-04-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Gordiaandreef 101
8233 AB Lelystad
Provincie Flevoland
Postadres Postbus 501
8200 AM Lelystad
Telefoon (0900) 01 65 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregioflevoland.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/contact/contactformulier/ (contact)
E-mail info@veiligheidsregioflevoland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Flevoland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Flevoland

Bevoegdheden

Artikel 3 Belangen

De veiligheidsregio behartigt de belangen op de volgende terreinen:

  1. de brandweerzorg;

  2. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

  3. bevolkingszorg;

  4. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

  5. de gemeenschappelijke meldkamer.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen worden door de betrokken colleges van burgemeester en wethouders in ieder geval alle taken en bevoegdheden overgedragen die bij of krachtens de Wvr aan de veiligheidsregio worden overgedragen.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Almere College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Lelystad College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Noordoostpolder College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Urk College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Zeewolde College van burgemeester en wethouders

Doel

De gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland en de Regiopolitie Flevoland streven naar een veilig leef- en werkgebied door onder meer het beperken van fysieke risico's en het adequaat handelen bij incidenten, rampen en crises.

Financieel

Organisatiecode 0638
KvK-nummer 50588109

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Flevoland
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Gordiaandreef 101
8233 AB Lelystad
Postadres Postbus 501
8200 AM Lelystad
Telefoon (0900) 01 65 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregioflevoland.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/contact/contactformulier/ (contact)
E-mail info@veiligheidsregioflevoland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina