Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

Laatst bijgewerkt op: 18-04-2019
Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Prismalaan West 1
2665 PC Bleiswijk
Postadres Postbus 111
2665 ZJ Bleiswijk
Telefoon (079) 346 93 60 (algemeen)
Internet http://www.bleizo.nl/ (algemeen)
E-mail secretariaat@bleizo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GR Bleizo

Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van de GR Bleizo worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld.

  2. Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling kan, indien dit in het bijzonder aangewezen wordt geacht, het Algemeen Bestuur besluiten dat de GR Bleizo één of meer stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen opricht of daarin deelneemt.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-02-2008 Gemeente Lansingerland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-02-2008 Gemeente Zoetermeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Financieel

Organisatiecode 0646
KvK-nummer 50153919

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GR Bleizo
Datum van oprichting 01-02-2008
Bezoekadres Prismalaan West 1
2665 PC Bleiswijk
Postadres Postbus 111
2665 ZJ Bleiswijk
Telefoon (079) 346 93 60 (algemeen)
Internet http://www.bleizo.nl/ (algemeen)
E-mail secretariaat@bleizo.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina