Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol Geldend van 30-06-2018 t/m 01-06-2020

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol

Laatst bijgewerkt op: 07-04-2020
Geldend van 30-06-2018 t/m 01-06-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Toekanweg 7
2035 LC Haarlem
Postadres Postbus 716
2130 AS Hoofddorp
Telefoon (088) 797 45 35 (algemeen)
Internet http://www.schadeschap.nl/frame.html (algemeen)
E-mail info@schadeschap.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Schadeschap Luchthaven Schiphol

Bevoegdheden

Zie artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-1998 Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wethouders
01-12-1998 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders
01-12-1998 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1998 Infrastructuur en Waterstaat Minister
01-12-1998 Gemeente Nieuwkoop College van burgemeester en wethouders
01-12-1998 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten
01-12-1998 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders
01-12-1998 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft tot doel een voor belanghebbenden duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling – de besluitvorming naar dezelfde maatstaven daarbij begrepen – te bevorderen van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol, zoals vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing, alsmede met de inwerkingtreding van de wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 374), het Luchthavenindelingbesluit en het Luchthavenverkeerbesluit.

Financieel

Organisatiecode 0426
KvK-nummer 34372150

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (9):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Schadeschap Luchthaven Schiphol
Datum van oprichting 01-12-1998
Bezoekadres Toekanweg 7
2035 LC Haarlem
Postadres Postbus 716
2130 AS Hoofddorp
Telefoon (088) 797 45 35 (algemeen)
Internet http://www.schadeschap.nl/frame.html (algemeen)
E-mail info@schadeschap.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina