Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling inzake werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland Geldend van 01-01-2016 t/m 27-11-2017

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling inzake werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland

Laatst bijgewerkt op: 25-11-2019
Geldend van 01-01-2016 t/m 27-11-2017

Adresgegevens

Bezoekadres Einsteinstraat 103
1446 VE Purmerend
Postadres Postbus 404
1440 AK Purmerend
Telefoon (0299) 469 369 (algemeen)
Fax (0299) 469 169
Internet http://www.baanstede.nl (algemeen)
E-mail info@baanstede.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland

Bevoegdheden

Artikel 3

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 2 van de Wsw dragen de gemeentebesturen aan het openbaar lichaam hun bevoegdheden over ter zake van de in artikel 4 van deze regeling genoemde taken.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Beemster College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1999 Gemeente Zeevang College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

  1. Het openbaar lichaam heeft tot doel door middel van de uitvoering van de Wsw te voorzien in arbeid al dan niet onder aangepaste omstandigheden, die zoveel mogelijk gericht is op behoud, herstel dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van die personen, die tot het verrichten van arbeid in staat zijn, doch voor wie in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of voorshands niet aanwezig is, een en ander mede met het oog op het kunnen verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.

  2. Het openbaar lichaam neemt deel in, dan wel richt eigen organisaties in, die andere personen, niet zijnde in het kader van de nWsw, op commerciële wijze reïntegreren dan wel detacheren of begeleiden met het oog op plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt.

Financieel

KvK-nummer 34366063

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina