Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Geldend van 01-01-2016 t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard

Geldend van 01-01-2016 t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Postadres Postbus 5455
3299 ZH Maasdam
Telefoon (078) 633 46 00 (algemeen)
Internet http://www.ishw.nl (algemeen)
E-mail info@ishw.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ISHW
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder ICT-samenwerking Hoeksche Waard

Bevoegdheden

1. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen hun taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Gemeentewet, waaronder artikel 160 lid 1 sub a aan hen zijn opgedragen, over aan de ISHW voor zover deze nodig zijn om het doel zoals genoemd in artikel 3 en de taken genoemd in artikel 4 te verwezenlijken.

2. ISHW kan niet zelfstandig besluiten tot uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Binnenmaas College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Cromstrijen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Korendijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Oud-Beijerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Strijen College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0837

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (3):

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina