Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark

Adresgegevens

Bezoekadres Diamantweg 3
5527 LC Hapert
Postadres Postbus 11
5530 AA Bladel
Telefoon (0497) 36 16 94 (algemeen)
Internet http://www.kempischbedrijvenpark.com (algemeen)
E-mail info@kempischbedrijvenpark.com (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijvenpark
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Kempisch Bedrijvenpark

Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de wet, en met inachtneming van hetgeen in deze regeling verder is bepaald.

  2. Het algemeen bestuur besluit slechts tot de oprichting of deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coƶperaties en onderling waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

  3. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-10-2006 Gemeente Bergeijk
01-10-2006 Gemeente Bladel
01-10-2006 Gemeente Eersel
01-10-2006 Gemeente Reusel-De Mierden

Financieel

Organisatiecode 0631

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Kempisch Bedrijvenpark
Datum van oprichting 01-10-2006
Bezoekadres Diamantweg 3
5527 LC Hapert
Postadres Postbus 11
5530 AA Bladel
Telefoon (0497) 36 16 94 (algemeen)
Internet http://www.kempischbedrijvenpark.com (algemeen)
E-mail info@kempischbedrijvenpark.com (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina